Muzej krajine

Stari izvori pominju čak pet manastira na teritoriji današnje Krajine. Manastir Bukovo, Dušica kod Dušanovca, Koroglaški manastir kod sela Miloševo, Manastir Svete Trojice, ili Blatski, zapadno od sela Kobišnica i Manastir Vratna. Danas još uvek postoje manastiri Vratna i Bukovo i oštećen, ali sačuvanih zidina i konzerviran Manastir Koroglaš.

Manastir Bukovo se nalazi na tri kilometara zapadno od Negotina okružen šumom.

 

Smatra se da je podignut u vreme Kralja Milutina, krajem XIII ili početkom XIV veka i da ga je gradio Arhiepiskop Nikodim.

Prema arhitektonskim i stilskim karakteristikama, manastiska crkva Svetog Nikole ima sličnosti sa moravskim stilom gradnje koji je karakterističan za period srpske Despotovine ( XV vek).

 

Najstarije i najvrednije freske su: Bogorodica sa Hristom - na svodu i freska Arhanđela Mihajla na ulazu u Crkvu. Poslednji sloj živopisa je rađen 1902. godine u romantičarskom maniru po nacrtu Steve Todorovića.

Freske je uradio njegov saradnik, slikar iz Knjaževca, Milisav Marković. Zvono je manastiru poklonio Knjaz Miloš Obrenović, tridesetih godina XIX veka.

manastir-bukovo.jpg
manastir-vratna.jpg

Manastir Vratna se nalazi na oko 40 kilometar od Negotina u samom podnožju čuvenih Vratnjanskih kapija.

 

Osnovan je u XIV veku a deo manastira podignut je 1415. godine. kada je vojvoda Šarban iz Struza kod Bukurešta ostavio zapis o obnovi koji se vremenom izbrisao ali ga je zabeležio starešina Genadije 1856. 1813. godine manastir je spaljen, a ponovo obnovljen 1817.

 

Danas je aktivni ženski manastir.

 

Crkva manastira Vratne posvećena je Vaznesenju Gospodnjem (Spasovdan).

Manastir Koroglaš se nalazi u neposrednoj blizini Negotina, kod sela Miloševo.

 

Nema pouzdanih podataka ko ga je i kada zidao, ali se pretpostavlja da ga je zidao Kralj Milutin pocetkom XIV veka.

 

Narodno predanje kaže da je na tom mestu sahranjen Kraljevic Marko pošto je ranjen, na Šarcu, preplivao Dunav iz Vlaške nakon bitke na Rovinama. Njemu je za dušu tu podignut manastir. Manastir je bio živopisan ali su se sačuvali samo ostaci fresaka.

 

Pored crkve nalazi se srednjovekovna nekropola koja je samo delimicno ispitana.

manastir-koroglas.jpg
©2016 TOON - Turistička organizacija opštine Negotin